ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Επίσκεψη Προσκυνητών από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στο Μητροπολίτη Κερκύρας


Προσκυνητές από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με επικεφαλής τον Πρωτ. Γεώργιο Μίλκα, Προϊστάμενο του Ι..Ν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου, δέχθηκε σήμερα το πρωί 5 Μαϊου 2016 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Στην προσφώνησή του ο κ. Νεκτάριος τόνισε τους δεσμούς φιλίας και αγάπης που τον συνδέουν με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, καθώς και την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό προς το πρόσωπο του Μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Διονυσίου. Ακόμη ο κ. Νεκτάριος συνεχάρη τον π. Γεώργιο για το σπουδαίο ενοριακό του έργο και ευχήθηκε στους προσκυνητές το Φως του Αναστάντος Χριστού, να δίνει χαρά, αισιοδοξία και αγωνιστικότητα στις καρδιές τους. Οι προσκυνητές επισκέφθηκαν ναούς και μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και το Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων “ Η Πλατυτέρα “.Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016)


Τήν νύκτα τῆς Κυριακῆς, 17ης Ἀπριλίου /1ης Μαΐου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς, πανηγυρικῶς, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Διά τήν τελετήν ταύτην κατῆλθε τό μεσονύκτιον ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἀπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Ἅμα τῇ ὑποκλίσει καί διαβάσει ἀπό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἐγένετο ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν, ἔνθα, τοῦ Μακαριωτάτου εὐλογήσαντος, ἐψάλη ὁ κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης», ἕως ὅτου «λάβουν καιρόν» οἱ Ἱερεῖς, καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἐνδυθέντων τούτων, ὡς καί τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων διά τῶν ἑορταστικῶν αὐτῶν ἀμφίων, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Καθολικοῦ ἡ λιτανεία πρός τό Ἱερόν Κουβούκλιον καί περιώδευσεν αὐτό τρίς.
Εὐθύς ἀμέσως ἀνεγνώσθη τό Ἀναστάσιμον Εὐαγγέλιον καί ἐψάλη τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις, τρίς ὑπό τοῦ Πατριάρχου πρῶτον καί ἑπτάκις ὑπό τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν ἀκολούθως.
Μετά ταῦτα , τοῦ διακόνου εἰπόντος τά Εἰρηνικά, ἤρξαντο οἱ ἱεροψάλται Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος καί προσκυνητής δόκιμος μοναχός Γεώργιος ἐναλλάξ νά ψάλλουν τόν Κανόνα τοῦ Πάσχα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «Ἀναστάσεως ἡμέρα», εἰς τάς ἐννέα ᾠδάς αὐτοῦ.
Μετά τήν Θ’ ᾠδήν τῆς Θεοτόκου, ἤρξαντο οἱ Αἶνοι καί τό «Πάσχα Ἱερόν» καί τό Δοξαστικόν τῆς Ἀναστάσεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα» καί τό Χριστός Ἀνέστη καί ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας Ἰωακείμ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, τοῦ κ. Βασιλείου Κοΐνη, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Λιθουανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου καί τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κας Ἀντωνίας Μοροπούλου, καί ἀθρόου λαοῦ συνεχῶς ψάλλοντος τό «Χριστός Ἀνέστη» εἰς τάς γλώσσας αὐτῶν, ἑλληνιστί, ρωσιστί, ρουμανιστί, ἀραβιστί.
Τῆς θείας Λειτουργίας τελεσθείσης, τῆς θείας Κοινωνίας μεταδοθείσης ἀνέγνωσε ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος τό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου διά τό Πάσχα καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικόν Λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἀπελύθη ἡ θεία Λειτουργία.
Τέλος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα ἔλαβε ᾠά, τυρόν, γλύκισμα καί ἄρτον καί ηὐχήθησαν ἀλλήλοις τό Χριστός Ἀνέστη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016) 30/04/2016Ἡ ἀπ’ αἰῶνων καθιερωμένη τελετή τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἔλαβε χώραν τῇ μεσημβρίᾳ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 17ης /30ῆς Ἀπριλίου 2016, συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν διάταξιν καί τό κρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς, διά τήν κατά τό δυνατόν ἄνευ δυσκολιῶν, μετ’ ἀσφαλείας προσέλευσιν τῶν προσκυνητῶν εἰς τήν τελετήν ταύτην.
Ὑπῆρξεν ἔντονος συνεργασία τῆς προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία εἶχε τοποθετήσει ὁδοφράγματα εἰς τάς ὁδούς πρός τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν καί τό Πατριαρχεῖον. Διά τῆς συνεργασίας ταύτης κατῆλθον οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσκυνηταί διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, οἱ δέ ἐκ Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας καί ἐξ ἄλλων χωρῶν δι’ ἄλλων προσβάσεων πρός τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τό Πατριαρχεῖον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Τούτων γενομένων, τήν δωδεκάτην / 13.00ην μεσημβρινήν ὥραν κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῇ συνοδείᾳ Ἁγιοταφιτῶν καί τῆς ἐξ Ἑλλάδος Ἀποστολῆς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί εἰσῆλθον εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ.
Ἐνταῦθα προσῆλθε ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία, διά νά ἐνημερώσῃ τόν Μακαριώτατον περί τῶν ρυθμίσεων τῆς τάξεως καί ἀσφαλείας τῶν Προσκυνητῶν καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν Χριστιανικῶν δογμάτων Ἀρμενίων, Κοπτῶν καί Συριάνων, ἵνα λάβωσι εὐλογίαν διά νά λάβουν τό ἍγιονΦῶς.
Εὐθύς ἀμέσως ἐξῆλθε λιτανεία ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ καί περιῆλθε τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν βραδεῖ ρυθμῷ, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ τοῦ πλήθους καί ἐν ψαλμῳδίᾳ ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῶν βοηθῶν αὐτοῦ καί ἐν συνοδείᾳ τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγον καί τόν ἐν Ἑλλάδι Ἐξάρχου Ἀρχιμανδρίτην Δαμιανόν καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὑπό τόν Ὑφυπουργόν κ. Ἀμανατίδην καί τῶν Ἀποστολῶν τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ἅμα τῇ λήξει τῆς τρίτης περιφορᾶς, ὁ Μακαριώτατος ἀπεξεδύθη τήν Ἀρχιερατικήν στολήν αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, φορῶν μόνον τό στιχάριον καί τό ἐπιτραχήλιον καί εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἐν ᾧ ὁ Ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου συνεισῆλθε μετ’ Αὐτοῦ, συμφώνως τῇ κρατούσῃ τάξει μόνον μέχρι τοῦ λίθου τοῦ ἀγγέλου.
Προσευχηθείς ἐπί τοῦ Ἁγίου Τάφου ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς διά τῆς νοτίου ὠοειδοῦς θυρίδος πρός τόν ἐφημέριον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ὅστις ἔλαβε αὐτό καί μετέφερεν αὐτό διά τοῦ ἑπτακαμάρου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ. Εὐθύς ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος μετέδωσε κατά τήν καθιερωμένην τάξιν τό Ἅγιον Φῶς διά τῶν ἀνημμένων δεσμίδων ἀπό τῆς θύρας τοῦ Κουβουκλίου καί εὐθύς ἀμέσως προσῆλθον οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν τριῶν Δογμάτων, Κοπτῶν, Συριάνων καί Ἀρμενίων καί ἔλαβον τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν ᾧ ὅλος ὁ λαός εἶχε λάβει μετά χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως τό ἅγιον Φῶς καί ἐτοποθέτει αὐτό ἐπί τῶν μετώπων καί τῶν χειρῶν ἐν ἀγαλλιάσει πολλῇ διά τόν ἁγιασμόν.
Τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα προσῆλθε ἡ Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ὁ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἑλλάδι καί ἔλαβον τό Ἅγιον Φῶς διά τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Ὁποῖος προσεφώνησε λέγων ὅτι τό Ἅγιον Φῶς ἀπό τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι μεγίστη εὐλογία διά τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων, διά ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί διά ὅλον τόν κόσμον καί ηὐχήθη ὑπέρ εἰρήνης καί ἀγαθῆς καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὑπέρ τῆς ρυθμίσεως τοῦ προβλήματος τῶν Συρίων καί λοιπῶν μεταναστῶν καί ὑπέρ τῆς αἰσίας ἐκβάσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὅπως ἐν χαρᾷ, ὑγείᾳ καί ἀγαλλιάσει ἑορτάσωμεν τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ


Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 16ης/ 29ης Ἀπριλίου 2016, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Πραιτωρίου –Φυλακήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐκεῖθεν μετά ταῦτα ἐξῆλθεν ἡ πορεία διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ὅτι ὁ Κύριος παραδοθείς ὑπό τοῦ Πιλάτου τοῖς στρατιῶταις καί τῷ πλήθει, ὥδευσεν ἐπί τῆς ὁδοῦ αὐτῆς αἴρων τόν σταυρόν Αὐτοῦ, ὅτε καί ἠγγάρευσαν Σίμωνα τόν Κηρυναῖον, ἵνα ἄρῃ τόν σταυρόν Αὐτοῦ.
Τῆς πορείας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ἀκολουθούντων πολλῶν ἱερέων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πλῆθους προσκυνητῶν ἐν βαθεῖα κατανύξει. Ἡ σταυρική πορεία αὕτη ἔφθασεν εἰς τόν λόφον τοῦ Γολγοθᾶ, εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὡμίλησε περί τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀνῆλθον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα καί ἀνεγνώσθησαν καί πάλιν αἱ Μεγάλαι Ὧραι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Τρία είναι τα μηνύματα που ο Αναστημένος Χριστός απηύθυνε στους μαθητές και στις μυροφόρες γυναίκες, συναντώντας τους. Η χαρά, η ειρήνη και η συγχώρεση είναι οι τρεις κατευθυντήριοι άξονες στον τρόπο που η Εκκλησία βιώνει την Ανάσταση. Χαρά διότι ο θάνατος νικήθηκε, όχι μόνο ως προς την βιολογική του πλευρά, αλλά και σε κάθε μορφή του. Όποιος πιστεύει στον Αναστημένο Χριστό παίρνει δύναμη να νικήσει το μίσος, τη διάσπαση, τον εγωκεντρισμό, που αποτελούν τρόπους πνευματικού θανάτου στη ζωή μας. Ειρήνη, διότι η καρδιά μας παύει να έχει άγχος όταν εμπιστεύεται τον Κύριο, ο Οποίος μας δίνει την βεβαιότητα της ύπαρξης πρόνοιας για τον καθέναν μας. Αλλά και συγχώρεση για ό,τι μας χωρίζει από τον Θεό, όπως επίσης και ως έμπρακτη απόδειξη ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε με την εικόνα Του, που είναι ο κάθε άνθρωπος, πέρα από τις όποιες διαφορές, από το ό,τι ούτε εκείνος ούτε εμείς είμαστε όπως θέλει ο ένας τον άλλο.
Αυτά τα τρία μηνύματα αποτυπώνουν τον νεανικό χαρακτήρα της χριστιανικής πίστης. Ο νέος θέλει ζωή. Δεν του ταιριάζει ο θάνατος. Θέλει χαρά, διότι νιώθει ότι ο χρόνος είναι μπροστά του και θέλει να τον γεμίσει με τη δημιουργικότητά του, όπως επίσης και να μπορέσει να ζήσει την ομορφιά της κοινωνικότητας και της αγάπης μέσω των ανθρώπινων σχέσεων. Και είναι αυθόρμητος ο νέος στις σχέσεις του, διότι η καρδιά του είναι ειρηνική. Θεωρεί ακατανόητο κάποιος να μην τον αποδέχεται και ο ίδιος, ακόμη κι αν κάποτε γκρινιάζει, χαίρεται αποδεχόμενος όλους. Παράλληλα, εύκολα μπορεί να συγχωρέσει. Ένα χαμόγελο, η υπόσχεση για καινούργια αρχή στις σχέσεις με τους άλλους, οι δεύτερες ευκαιρίες είναι ο τρόπος των νέων.
Σ’ αυτά τα μηνύματα η εποχή μας άλλαξε προσανατολισμό, ώστε να μην είναι προϋπόθεση για τη βίωσή τους η σχέση με τον Αναστημένο Χριστό. Η χαρά θεωρήθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον εγκλωβισμό στο εγώ. Μετατράπηκε σε ευχαρίστηση με εντυπωσιασμό από το ανούσιο, την εικονική πραγματικότητα, τις επιφανειακές σχέσεις στις οποίες προϋπόθεση είναι η επιθυμία για απόλαυση και όχι το μοίρασμα και η ευθύνη. Η ειρήνη έγινε δικαίωμα να κάνω παρέα με όποιον μου λέει ευχάριστα, με κολακεύει, μου κρύβει την αλήθεια, μόνο και μόνο για να αισθανθώ σημαντικός. Η συγχώρεση πάλι υποβαθμίστηκε σε σχέση με την μοναδικότητά μου, με την ανάγκη οι άλλοι να προσαρμοστούν σ’ αυτό που εγώ θέλω: «Σ’ όποιον αρέσουμε»!
Η στάση του πολιτισμού δεν πέτυχε τον στόχο της, να είναι ο νέος ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Συνήθως τον μετατρέπει σε ένα εγωιστικό, ιδιότροπο, απορροφημένο από τον εαυτό του άτομο και τον κάνει να παραιτείται από την αυθεντική κοινωνικότητα, η οποία περνά τόσο από το «ανήκειν», όσο και από τον κόπο της αγάπης. Τον ταύτισε με τους μεγαλυτέρους και του στέρησε την αυθεντική χαρά να ονειρεύεται, να ελπίζει, να παλεύει.
Είναι αδιέξοδος αυτός ο δρόμος. Η Εκκλησία συνεχίζοντας να δείχνει τον Αναστημένο Χριστό επιμένει ότι ο δρόμος της χαράς, της ειρήνης, της συγχώρεσης, ακόμη κι αν απαιτεί υπέρβαση του εαυτού, δίνει ζωή και αλήθεια. Διότι τελικά μόνο η Ανάσταση είναι η αυθεντική απάντηση στην αγωνία όλων και ιδιαιτέρως των νέων για περίσσεια ζωής, ελπίδα και νίκη της καρδιάς!

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια»
στο φύλλο της Τετάρτης 4 Μαΐου 2016
Αναρτήθηκε από π.Θεμιστοκλής Μουρτζανός

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (VIDEO)