Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2015
Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί καί μαθητές, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,


Ἐκκλησία καί Σχολεῖο ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κρατῶντας μία παράδοση ἡ ὁποία ἔρχεται ἀπό τά χρόνια τοῦ Βυζαντίου. Πυλῶνες αὐτῆς τῆς παραδόσεως εἶναι ἡ σύνδεση τῆς γνώσεως, τήν ὁποία μᾶς προσφέρουν τά γράμματα καί ἡ παιδεία, μέ τό βίωμα, τήν ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα στίς καρδιές μας, τήν ὁποία μᾶς προσφέρει ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στά δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας τά παιδιά μάθαιναν γράμματα μέ ἀναγνωστικά τους τό Ψαλτήρι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους συνέθεσαν οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς πίστεώς μας.
Αὐτή ἡ παράδοση βρῆκε την κορυφαία ἔκφρασή της στά πρόσωπα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Καί οἱ τρεῖς ἦταν πρωταγωνιστές τῆς γνώσεως. Σπούδασαν στά πανεπιστήμια τῆς τότε ἐποχῆς τήν σοφία τοῦ κόσμου καί τούς ζητήθηκε ἀπό τούς δασκάλους τους νά μείνουν στίς σχολές τους, γιά νά διδάξουν καί τίς ἑπόμενες γενιές. Οἱ ἴδιοι ὅμως προτίμησαν νά ζήσουν τήν ζωή τῆς ἀσκήσεως καί τοῦ μοναχισμοῦ, τήν ζωή τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς πρός τόν συνάνθρωπο καί ὑπερασπίστηκαν τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀπέναντι στίς ποικίλες προκλήσεις τόσο τῶν αἱρέσεων ὅσο καί τῆς ἐξουσίας τῆς ἐποχῆς τους, ἡ ὁποία στήριζε ἰδέες πού ἔρχονταν σέ ἀντίθεση μέ τήν αὐθεντικότητα καί τό φῶς τοῦ χριστιανισμοῦ.
Ἔμειναν λοιπόν στήν ἱστορία τοῦ λαοῦ μας ὡς οἱ αὐθεντικοί ἐκφραστές μιᾶς παραδόσεως ἡ ὁποία θέλει τόν ἄνθρωπο νά μαθαίνει γράμματα, νά ἔχει γνώσεις, ὄχι μόνο γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἐπαγγελματικά, ἀλλά γιά να γίνει ἄνθρωπος στήν καρδιά του. Νά ἐνδιαφερθεῖ γιά τόν συνάνθρωπό του. Νά μήν πιστέψει ὅτι ἡ ζωή μπορεῖ νά ἔχει νόημα χωρίς τόν Θεό. Νά μήν φοβηθεῖ τήν δύναμη τῶν ἰσχυρῶν, τήν ἀπόρριψη, τό κακό, τόν θάνατο, ἀλλά μέ τήν χαρά τῆς πίστεως νά πορευθεῖ ἀναζητῶντας τήν Ἀλήθεια πού εἶναι ὁ Χριστός.
Καθώς τιμοῦμε αὐτές τίς τρεῖς μεγάλες μορφές, ἀξίζει στίς μέρες μας ὅλοι νά ξαναδοῦμε τήν ζωή καί τόν τρόπο πού ἡ παιδεία μας πορεύεται. Νά θυμηθοῦμε ὅτι χρέος μας εἶναι νά βροῦμε τό «ἀπόθετον κάλλος» (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος) πίσω ἀπό κάθε γνώση, δηλαδή τό βαθύτερο νόημά της, τό ὁποῖο συνδέεται μέ τήν ἀγάπη, τήν πρόοδο τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς καί τήν ἀνθρωπιά. Καί τήν ἴδια στιγμή νά ἀξιοποιήσουμε τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς παραδόσεώς μας, διότι τά προβλήματά μας δέν ἔχουν νά κάνουν μόνο μέ τήν ὑλική μας ἐπιβίωση, ἀλλά, κυρίως, μέ τόν προσανατολισμό στήν ζωή μας.
Μικρότεροι καί μεγαλύτεροι λοιπόν ἄς ἀντλήσουμε δύναμη καί νόημα ἀπό τήν ζωή καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Σχολεῖο καί Ἑκκλησία ἄς συνεργαζόμαστε γιά νά δίδουμε ἀπό κοινοῦ ἀξίες καί οὐσιαστικό περιεχόμενο στήν ζωή μας.

Χρόνια Πολλά, εὐλογημένα καί φωτισμένα!

Μέ πατρική ἀγάπη και θερμές εὐχές,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου