Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2014

Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί καί μαθητές, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Καθώς ζοῦμε σέ μία ἐποχή στήν ὁποία λίγα εἶναι ἐκεῖνα τά ὁποῖα φαίνεται νά μᾶς δίνουν ἀληθινή χαρά, εἶναι καιρός νά ξαναδοῦμε ὁρισμένες ἀπό τις ἀξίες τῆς παραδόσεώς μας, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀποτελέσουν τήν βάση γιά νά ξαναχτίσουμε μία καλύτερη κοινωνία. Ἡ γιορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ ὁποία ἔχει ἱστορία περίπου 1000 χρόνων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν συνάντηση τοῦ Σχολείου καί τῆς Παιδείας μέ τήν Ἐκκλησία, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν μοναδική στήν Ἱστορία σύνθεση δύο πνευματικῶν φαινομένων: τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τόν Ἑλληνισμό, ἡ ὁποία δέν δημιούργησε μόνο ἕναν νέο πολιτισμό, ἀλλά ἔδωσε σέ ὅσους ἀποδέχτηκαν αὐτήν τήν σύνθεση τήν δυνατότητα νά χτίσουν κοινωνίες μέ πίστη, ποιότητα καί ἀνθρωπιά.
Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγιος Ἱωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς ἔδειξαν ὅτι ἐάν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει στόν Θεό, διψᾶ νά μαθαίνει τόσο γιά Ἐκεῖνον ὅσο καί γιά τόν κόσμο πού δημιούργησε. Καί ἡ γνώση γίνεται πράξη. Στό πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου ὁ ἀληθινά μορφωμένος βλέπει τήν  εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τήν ὕπαρξη γιά τήν ὁποία ἀξίζει νά θυσιασθεῖ, νά προσφέρει, νά συγχωρέσει, νά ἀγωνιστεῖ, νά μοιραστεῖ γνώσεις, ὑλικά ἀγαθά, ἀγάπη γιά τήν ὀμορφιά καί τήν ζωή, ἐλπίδα γιά τήν αἰωνιότητα καί κυρίως ἀλήθεια. Καί δέν ἔμειναν μόνο στά κείμενα, τίς ὁμιλίες, τήν παιδεία τῆς γνώσεως. Ἐργάστηκαν φροντίζοντας τόν καθένα πού εἶχε ἀνάγκη, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς, πίστεως, μορφώσεως. Κατέδειξαν τόν Χριστό μέ τά λόγια καί τά ἔργα τους. Καί ἔγιναν γνήσιοι διδάσκαλοι, ὄχι μόνο τῆς ἐπίγειας σοφίας, ἀλλά καί τῆς ἐπουράνιας.
Μποροῦμε νά αἰσθανόμαστε εὐλογημένοι ἀπό τόν Θεό, διότι τέτοιων ἀνθρώπων εἴμαστε συνεχιστές. Καί ἡ εὐχή μας καί ἡ προσευχή μας εἶναι τό Σχολεῖο καί ἡ Ἐκκλησία αὐτούς τούς ἀνθρώπους νά ἀναδεικνύουν ὡς παραδείγματα, γιά νά τούς μιμούμαστε ὅλοι μας. Γιά νά θυμόμαστε ὅτι μέ τήν βοήθεια τῶν πνευματικῶν μας θησαυρῶν μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τήν ζωή μας. Μικρότεροι καί μεγαλύτεροι.
 Θέλουμε  νά γνωρίζετε ὅτι εἴμαστε κοντά σας. Καί σᾶς καλοῦμε νά μήν σταματήσετε νά ἐλπίζετε, ὄχι μόνο στόν προσωπικό σας ἀγῶνα, ἀλλά κυρίως στήν βοήθεια καί τήν δύναμη πού μᾶς δίνει ἡ πίστη στό Θεό. Ἐκεῖνον πού φώτισε τούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἐκεῖνον πού θέλει καί μπορεῖ νά φωτίσει ὅλους μας στήν ζωή!
Χρόνια Πολλά, εὐλογημένα καί φωτισμένα!

Μέ πατρική ἀγάπη και θερμές εὐχές,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου