Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

MHNYMA TOY ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧᾼ 2011

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

            «Μηδείς θρηνείτω πενίαν. ἐφάνη γάρ ἡ κοινή βασιλεία» (Κατηχητικός λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόμου). Ζοῦμε σέ μία ἐποχή μεγάλης κρίσεως, στήν ὁποία ἡ φτώχεια τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων ὁλοένα αὐξάνεται. Καί δέν εἶναι μόνο ἡ ὑλική, αὐτή πού ἔχει ὡς αἰτίες της τήν οἰκονομική κρίση, τίς ἀποτυχημένες ἐπιλογές μας, τήν ἁμαρτία καί τήν διαφθορά. Ἡ φτώχεια σήμερα εἶναι κυρίως πνευματική. Ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή μας καί μέ τήν ἄρνησή μας νά δοῦμε στήν πίστη κάτι περισσότερο ἀπό μία παράδοση πού εἶναι ἀρκετή γιά νά μᾶς ξεκουράζει, ἀλλά δέν τήν θέλουμε νά ἀλλάζει, νά μεταμορφώνει τή ζωή μας. Ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀδιαφορία μας νά κρίνουμε τόν κόσμο στόν ὁποῖο ζοῦμε, τά ὅσα ὁ πολιτισμός μας μᾶς προσφέρει, πού ἀναστέλλουν, ἀλλά δέν νικοῦν τόν θάνατο στήν ζωή μας.  Ἔχει νά κάνει μέ τήν ἄρνησή μας νά κρίνουμε τόν ἑαυτό μας, νά δοῦμε τί μᾶς χωρίζει ἀληθινά ἀπό τόν συνάνθρωπό μας, τί μᾶς κάνει νά δικαιολογοῦμε τά πάθη μας, νά παραμένουμε εὐχαριστημένοι στόν δικό μας κόσμο καί στόν δικό μας τρόπο ζωῆς, ἐνῶ βλέπουμε ὅτι ἡ πνευματική φτώχεια θά ὁδηγήσει τό σύνολο τῆς κοινωνίας, ἄρα καί ἐμᾶς, σέ κατάρρευση.
«Νῦν κρίσις ἐστί τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω», μᾶς εἶπε ὁ Κύριός μας λίγο πρίν τό Πάθος του (Ἰωάν. 12, 31). Κρίθηκε καί κρίνεται συνεχῶς ἡ δαιμονική μας προσήλωση στά ἀγαθά καί στήν ὕλη. Κρίνεται ὁ ἐγκλωβισμός τῆς ζωῆς μας στό σήμερα, στήν ἀγωνία γιά τήν ἐπιβίωση, στήν ὑποταγή στόν κόσμο τῆς τηλεοράσεως, στήν ἀδιαφορία μας νά ὑπερβοῦμε τήν μοναξιά μας καί νά συναντήσουμε τόν συνάνθρωπό μας, στό ὅτι ἀφήνουμε τά παιδιά μας χωρίς καθοδήγηση καί ἀξίες, στό ὅτι διαλύουμε τίς οἰκογένειες χάριν τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς φιληδονίας, στό ὅτι οἱ ψυχές μας ὑποτάσσονται στούς πειρασμούς τῆς παντογνωσίας καί τῆς ψεύτικης εὐτυχίας. Ἄς μήν θρηνοῦμε ὅμως. Ὑπάρχει ἐλπίδα. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν Ἀναστημένο Κύριό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς φωτίζει γνήσια στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί αἴρει τήν φτώχεια, φέρνοντάς μας τόν ἀληθινό πλοῦτο τῆς δικῆς Του παρουσίας, ἡ ὁποία νικᾶ κάθε θάνατο.
Ἡ Ἐκκλησία μας, προβάλλοντας καί ζῶντας τόν Ἀναστημένο Χριστό, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι καί δική μας καί μᾶς καλεῖ νά μήν θρηνοῦμε γιά τήν φτώχεια πού ὑπάρχει γύρω μας καί στίς καρδιές μας, διότι φανερώθηκε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία χωρᾶ ὅλους μας. Μέσα ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο ἀνέτειλε ἡ συγγνώμη πού παρέχει ὁ Θεός στόν καθέναν μας γιά τό ὅτι ἐπιλέξαμε νά εἴμαστε φτωχοί μακριά Του καί παραδοθήκαμε στόν θάνατο τοῦ ὑλικοῦ πλούτου καί τῆς ἁμαρτίας. Ἀνέτειλαν καί οἱ τρόποι ἐκεῖνοι μέ τούς ὁποίους ἡ βασιλεία Του μπορεῖ νά μεταμορφώσει τήν δική μας ζωή. Εἶναι ἡ ἀγάπη πού γίνεται προσευχή καί συγχώρεση γιά τόν συνάνθρωπό μας. Εἶναι ἡ δικαιοσύνη, πού γίνεται προσφορά τοῦ περισσεύματος ἤ τοῦ ὑστερήματός μας, ὄχι μόνο τοῦ ὑλικοῦ ἀλλά καί τῆς διαθέσεως τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι ἡ ἀσκητικότητα, πού γίνεται ὁ Σταυρός τῆς νεκρώσεως τῶν παθῶν καί τῆς ἐκζητήσεως τῆς ἀρετῆς, ἡ ὁποία δυστυχῶς περιφρονεῖται στή ζωή μας.
Ἄς θυμηθοῦμε λοιπόν καί πάλι ὅτι ἡ Ἀνάσταση δέν περιορίζεται μόνο στόν λόγο τῶν χειλέων μας ἤ στά ἑορταστικά ἔθιμα, ἀλλά δίδει τόν πνευματικό πλοῦτο σέ ὅποιον τήν ζήσει ἐντός του. Καί μόνο εάν ἐπενδύσουμε σέ αὐτόν τόν πλοῦτο τόσο ἐμεῖς ὅσο καί τά παιδιά μας, θά μπορέσουμε νά ἀποδιώξουμε κάθε κρίση στόν τόπο καί στήν κοινωνία μας, νά ξαναβροῦμε γνήσια χαρά καί νόημα στά ἔργα τῆς ζωῆς μας.
Χρόνια Πολλά κι εὐλογημένα σέ ὅλες καί ὅλους σας! Χριστός Ἀνέστη – Ἀληθῶς Ἀνέστη!  

Εὐχέτης σας πρός τόν Ἀναστάντα Κύριό μας,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ & Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ 

†Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου