Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014

"Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ' ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν."


Σε όλους τους αγαπητούς αναγνώστες του ιστολογίου μας
 ευχόμαστε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Με θερμές ευχές
Πρωτ. Δημήτριος Κοσκινάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου