Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017Ἀγαπητοί μου πατέρες και ἀδελφοί, ἀγαπητοί μου γονεῖς, ἀγαπητά μου παιδιά,

Αὐτό τό διάστημα γινόμαστε μάρτυρες μίας ἀλλαγῆς ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται στήν παιδεία τοῦ λαοῦ μας. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, μέσα ἀπό τό ὁποῖο οἱ γενιές τῶν Ἑλλήνων γαλουχήθηκαν στήν ἑλληνορθόδοξη πίστη καί παράδοση καί τό ὁποῖο τά τελευταῖα χρόνια εἶχε συμπεριλάβει τήν ἐπαφή καί τή γνωριμία μέ ἄλλες θρησκεῖες καί ἄλλα δόγματα, μετετράπη σέ μάθημα γνώσεως τῶν θρησκειῶν, μέ κάποια ἔμφαση στήν Ὁρθοδοξία. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ πολιτεία δείχνει ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά προσανατολιζόμαστε θρησκευτικά πρός τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά ἀρκεῖ τό νά μένουμε ἁπλῶς σέ κάποια πληροφοριακά στοιχεῖα, μέ τά ὁποία θά ἔχουμε μία ἐπίγνωση τοῦ παρελθόντος μας. Καί βλέπουμε ἀκόμη ὅτι ἡ πολιτεία συνεχῶς ἐπισημαίνει τήν κοινωνική καί φιλανθρωπική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας, ὡσάν νά εἴμαστε ἕνα ἀκόμη ἵδρυμα, χωρίς νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν πνευματική καί τήν ἐθνική ἀποστολή μας, σέ μία ἐποχή ἀλλοτριώσεως καί ὑποβαθμίσεως τῆς ἀξίας τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος.
Ἡ Ἐκκλησία κάνει τόν ἀγώνα της γιά νά δείξει σέ ὅλους ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή της ἀποστολή. Τήν ἴδια στιγμή δέν θά πάψει νά ἐπισημαίνει ὅτι λαός τοῦ ὁποίου ἡ παιδεία ἀποκόπτεται σταδιακά ἀπό τήν παράδοση καί τήν πίστη, δέν θά μπορεῖ νά ἐνσωματώσει ἀληθινά ὅποιους συνανθρώπους μας ἀπό ἄλλους λαούς καί ἄλλες θρησκεῖες ἔρχονται νά ἐγκατασταθοῦν στόν τόπο μας, διότι ὅταν αἰσθανόμαστε ὅτι πρέπει νά κρύβουμε αὐτό πού εἴμαστε, ἀργά ἤ γρήγορα θά τό χάσουμε ἐντελῶς, ἰδιαιτέρως ἡ νέα γενιά.
Ὅμως ἡ εὐθύνη δέν παύει νά εἶναι δική μας. Ἡ Ἐκκλησία ὀργανώνει τό κατηχητικό της ἔργο γιά νά σώσει ὅ,τι μπορεῖ νά σωθεῖ. Αὐτό πού τό σχολεῖο ἐπισήμως πλέον δέν θά κάνει, ἡ Ἐκκλησία τό προσφέρει στά παιδιά μας καί τούς νέους μας. Γι’ αὐτό καί σᾶς καλεῖ νά ἐμπιστευθεῖτε τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν σας στήν ἐνορία σας. Νά στηρίξετε τήν προσπάθεια τῆς κατά Χριστόν μορφώσεώς τους στίς κατηχητικές ὁμάδες καί τίς νεανικές συντροφιές, γιά νά ἔχουμε μία νεολαία ἡ ὁποία θά πατᾶ στά πόδια της. Θά ἔχει ρίζες. Θά ἔχει ταυτότητα. Θά μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν ἀλλοτρίωση τοῦ ἤθους καί τῆς παραδόσεώς μας. Καί θά μπορεῖ νά γνωρίζει σέ τί διαφέρουμε ἀπό ὅσους δέν πιστεύουν στόν Χριστό καί δέν ἀκολουθουν τήν Ὀρθοδοξία, ὄχι γιά νά τούς περιφρονήσουμε, ἀλλά γιά νά μποροῦμε νά διαλεχθοῦμε μαζί τους χωρίς νά κινδυνεύουμε νά χάσουμε τήν ψυχή μας.
Σήμερα λοιπόν ξεκινᾶ ἡ νέα κατηχητική χρονιά. Χαιρόμαστε κι ἐμεῖς μαζί σας καί ἐπευλογοῦμε πατρικῶς τόσο τούς ἱερεῖς μας, ὅσο καί τούς κατηχητές, τίς κατηχήτριες καί τά παιδιά ὅλων τῶν ἡλικιῶν πού θά πάρουν μέρος στίς κατηχητικές συνάξεις. Ἐμπιστθεῖτε την Ἐκκλησία καί αὐτή δέν θά σᾶς προδώσει. Καλή ἱεραποστολική καί κατηχητική χρονιά!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
✝Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου