Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2016Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί καί μαθητές, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σέ καιρούς δίσεκτους Ἐκκλησία καί Σχολεῖο ἐξακολουθοῦμε νά ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τιμῶντας στά πρόσωπά τους τόν δάσκαλο, εἴτε αὐτός ἀπευθύνεται στούς πολλούς, ὅπως κάνει ἡ Ἐκκλησία στή λειτουργική καί καθημερινή της ζωή, εἴτε σέ λιγότερους, ὅπως γίνεται μέ ἐκεῖνον πού προσφέρει παιδεία στήν τάξη καί στό ἀμφιθέατρο. Διότι «οἱ τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος», ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὑπῆρξαν, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί διδάσκαλοι.
Μέσα ἀπό τό ἔργο τους μαρτυρεῖται ἡ παιδεία τήν ὁποία εἶχαν. Ἡ γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας καί παραδόσεως. Οἱ εἰκόνες ἀπό τόν κόσμο καί τή φύση. Ἡ βαθιά γνώση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Τῆς ψυχῆς τοῦ καθενός. Τῶν συναισθημάτων. Τῆς συμπεριφορᾶς. Τῆς δυνατότητας γιά ἀρετή καί τήν ἴδια στιγμή τῆς ἥττας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν κακία. Καί προσέφεραν αὐτή τή γνώση, σέ συνδυσμό μέ τή ζωή πού δίδει ἡ πίστη μας. Αὐτή πού βλέπει τόν ἄνθρωπο στήν προοπτική τῆς σχέσεως μέ τόν Χριστό. Πού καθιστᾶ τήν ἀγάπη ὡς ὅ,τι μπορεῖ νά δώσει ἀληθινό νόημα τόσο στή γνώση ὅσο καί στή συνάντηση τοῦ καθενός μας μέ τόν πλησίον του. Αὐτή πού παραμένει ὄχι μόνο παιδαγωγική ἀρετή, ἀλλά καί ὁ τελικός στόχος τοῦ κάθε ἀνθρώπου, αὐτοῦ πού ἔχει πλαστεῖ «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ».
Τιμοῦμε τή συνέπεια τῶν λόγων καί τῶν ἔργων τους. Ἦταν στή ζωή τους αὐτό πού δίδασκαν. Ἄνθρωποι τῆς ἀλήθειας. Τῆς προσφορᾶς. Τῆς αὐταπαρνήσεως. Δέν προσκολλήθηκαν στά ἀξιώματά τους, οὔτε ἔγιναν ἐξουσιαστές. Ὑπερασπίστηκαν τήν Ἀλήθεια πού εἶναι ὁ Χριστός καί τήν ἴδια στιγμή ὅ,τι ἦταν ἀληθινό στή ζωή, μή κάνοντας ὑποχωρήσεις καί συμβιβασμούς μπροστά στήν ἐφήμερη δόξα ἤ γιά νά γίνουν εὐχάριστοι στούς πολλούς. Ἀπέδειξαν ὅτι ἀληθινός δάσκαλος εἶναι αὐτός πού δέ φοβᾶται, ἀλλά τολμᾶ. Πού δέν μένει στή θεωρία, ἀλλά ζεῖ στήν πράξη ὅ,τι πιστεύει. Ὅτι μέριμνά του δέν εἶναι ἁπλῶς τό νά προσφέρει μόνο γνώσεις, ἀλλά καί νά ποιεῖ ἦθος. Νά καλλιεργεῖ ψυχές. Καί νά ὑπερασπίζεται μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του τίς ἀξίες τίς ὁποῖες ὑπηρετεῖ.
Αὐτό τό παράδειγμα ἄς εἶναι γιά ὅλους μας, μικρότερους καί μεγαλύτερους, ἡ ἀφορμή νά δοῦμε τήν παιδεία μας στήν προοπτική τῆς συνέπειας λόγων καί ἔργων, στήν προοπτική τῆς διακονίας τῆς ἀλήθειας, τοῦ συνδυασμοῦ τῆς γνώσεως γιά τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο μέ τή γνώση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία προσθέτει ὀμορφιά καί σώζει καί στόν παρόντα χρόνο καί στήν αἰωνιότητα.
Ἄς ἀντλοῦμε λοιπόν περιεχόμενο ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Σχολεῖο καί Ἐκκλησία ἄς συνεργαζόμαστε γιά νά δίδουμε ἀπό κοινοῦ ἀξίες καί οὐσιαστικό περιεχόμενο στήν ζωή μας.
Χρόνια Πολλά, εὐλογημένα καί φωτισμένα!

Μέ πατρική ἀγάπη και θερμές εὐχές,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου