Translate

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Ύδωρ πνευματικό [Κυριακή της Σαμαρείτιδος] (17.5.2020

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ύδωρ πνευματικό [Κυριακή της Σαμαρείτιδος] (17.5.2020)Αδελφοί χριστιανοί, Χριστός Ανέστη!Η σημερινή περικοπή του ιερού Ευαγγελίου [1] μάς διηγείται τηνσυνάντηση του Χριστού με την Σαμαρείτιδα και τον μεταξύ τους διάλογο.Όπως διάλεξε πρώτα στις μυροφόρες γυναίκες να φανερώσει την Ανάστασήτου, έτσι και σήμερα επιλέγει μια γυναίκα, και μάλιστα αιρετική για τουςορθόδοξους Ιουδαίους, και τής αποκαλύπτει απερίφραστα ότι είναι ο Χριστός,δηλαδή ο Μεσσίας που ανέμενε ο Ισραήλ. Είχε βαδίσει ο Χριστός με τουςμαθητές του προς μία πόλη της Σαμαρείας που ονομάζονταν Συχάρ. Φτάσανετο μεσημέρι κι έστειλε τους μαθητές να αγοράσουν τροφές, ενώ ο εκείνοςκάθισε δίπλα σε ένα πηγάδι που είχε χτίσει ο Ιακώβ. Σε λίγο πλησίασε ηΣαμαρείτιδα, με την στάμνα της, για να αντλήσει νερό. Τότε ο Χριστός τήςζήτησε να τού προσφέρει νερό και στην απορία της, πώς αυτός, Ιουδάιος ων,καταδέχτηκε να μιλήσει σε μια γυναίκα Σαμαρείτιδα, έδραξε της ευκαιρίαςνα της μιλήσει για το πνευματικό ύδωρ που ο ίδιος δίνει στις καρδιές τωνανθρώπων και γίνεται πηγή, η οποία αναβλύζει διαρκώς μέσα τους και τούςδροσίζει και τούς παρέχει την αιώνιο ζωή. -Κύριε, δώσε μου τούτο το νερό,τού λέει, για να μη διψώ και να μην έρχομαι εδώ να αντλώ. -Πήγαινε φώναξετον άνδρα σου, τής λέει, κι έλα εδώ. - Δεν έχω άνδρα, τού απαντά, και οΧριστός της λέει: -Σωστά απάντησες, γιατί πέντε άνδρες είχες και αυτός πουέχεις τώρα δεν είναι άντρας σου. Δεν επαναστατεί η Σαμαρείτιδα στηναποκάλυψη αυτή, αλλά με ταπεινό φρόνημα αναγνωρίζει ότι μόνο έναςάνθρωπος του Θεού, ένας προφήτης θα μπορούσε να το πει αυτό ενώ δεν τηνγνωρίζει. Γι αυτό και δράττεται της ευκαιρίας και ρωτά τον Χριστό πούπρέπει να προσκυνείται ο Θεός, μιας που οι Ιουδαίοι έλεγαν στον ναό τουΣολομώντα ενώ οι Σαμαρείτες τον λάτρευαν στο παρακείμενο βουνό. -Γυναίκα, πίστεψέ με, τής απαντά, θα έλθει ώρα που ο Θεός θα προσκυνείταιαλλά όχι σε τούτο το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Σείς προσκυνείτε αυτό πουδεν γνωρίζετε, εμείς προσκυνούμε αυτό που γνωρίζουμε, ότι δηλαδή ησωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά θα έλθει ώρα, τώρα δα, που οιαληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον πατέρα με πνεύμα και μεαλήθεια, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι τον προσκυνούν πρέπει να τονπροσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια. -Γνωρίζω, τού λέει η γυναίκα, ότιέρχεται ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός, κι όταν έλθει εκείνος θα μάς τααναγγείλει όλα. -Εγώ είμαι, που σού μιλώ, τής απαντά ο Ιησούς. Ήλθαν στομεταξύ οι μαθητές, απόρησαν που μιλούσε με μια γυναίκα, αλλά δεντόλμησαν να τόν ρωτήσουν τίποτα. Άφησε η Σαμαρείτιδα την στάμνα στοπηγάδι κι ετρεξε και φώναξε όλη την πόλη, και πίστεψαν πολλοί στον λόγοτου Ιησού και ομολογούσαν ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου.«Εγώ είμαι ο σωτήρ του κόσμου», μάς λέει σήμερα ο Χριστόςαπευθυνόμενος στην γυναίκα και στους λοιπούς Σαμαρείτες, και μάςδιδάσκει την αληθινή λατρεία του τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιούκαι του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, όπως ο ίδιος έχει πει, «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, καίἡ ἀλήθεια, καί ἡ ζωή». Προσκυνείται επομένως ο Πατήρ εν Αγίω Πνεύματικαι εν Υιώ, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, ο Κύριος ημών ΙησούςΧριστός, και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για την δική μας σωτηρία. ΗΑνάσταση του Χριστού είναι η αλήθεια της πίστεώς μας, και σημαίνεται διάτων μυστηρίων, τα οποία τελεσιουργεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η
τριπλή κατάδυση κατά το Βάπτισμα δεν είναι άλλο από την συμμετοχή στηντριήμερο ταφή και Ανάσταση του Χριστού, και η Θεία Ευχαριστία, η οποίατελείται για να μεταλαμβάνουμε όλοι το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναιη ένωσή μας με τον Σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, με την πηγή της ζωήςκαι της αθανασίας.Ο άγιος Αμφιλόχιος επίσκοπος Ικονίου, αναφερόμενος στο θέμα τωνιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, μάς εξηγεί πρώτα ότι Σαμαρείτης στηνεβραϊκή γλώσσα σημαίνει φύλακας του νόμου. Κι όμως, οι κατ΄ όνομαφύλακες του νόμου δεν προσκυνούσαν τον Θεό στα Ιεροσόλυμα, όπως όριζε οΜωσαϊκός νόμος, και κατηγορούσαν μάλιστα ως παραβάτες τους Ιουδαίους.Και συνεχίζει: «Ποιός δεν γνωρίζει τους Σαμαρείτες που βρίσκονται ανάμεσάμας; Εκείνους που αποστασιοποιήθηκαν από την την Ιερουσαλήμ, δηλαδή απότην Εκκλησία του Χριστού, εκείνους που νομοθέτησαν να μην προσφέρονταιστην Ιερουσαλήμ μήτε απαρχές μήτε προσευχές, μήτε να ακροώνται τιςγραφές ή τις διδασκαλίες που παραδίδουν στις εκκλησιές οι ποιμένες ενΑγίω Πνεύματι, αλλά είναι χωρισμένοι και παντελώς ξένοι από τον λαό τουΘεου, ονομάζοντας ψευδώς τον εαυτό τους με σεμνά ονόματα... Βαπτίστηκανστην Εκκλησία από τους ιερείς του Θεού, μετά το βάπτισμα τραφήκανε με τοσώμα και με το αίμα του Χριστού. Άραγε, φυλάσσουν αυτές τις παραδόσεις;Ένα από αυτά εάν κανείς αρνηθεί, όλα τα αρνήθηκε. Άραγε φυλάσσουν και τατρία, το βάπτισμα, το σώμα, το αίμα; Ένας ιερέας σού έδωσε την τριάδα τωνμυστηρίων και δεν δύνασαι να κρατείς το ένα και να αφήνεις το άλλο· ανήταν άλλος εκείνος που σε βάπτισε και άλλος που σού έδωσε το σώμα καιάλλος το αίμα, θα μπορούσες να πεις ότι «Οι δύο αληθινά μού παρέδωσαν, οδε τρίτος με ενέπαιξε». Τώρα όμως από έναν ιερέα δέχτηκες όλα ταμυστήρια εάν τόν αναγνωρίζεις ως ιερέα του Χριστού, φύλασσε τα‧μυστήρια, για να μη γίνεις παραβάτης· αν δεν τον αναγνωρίζεις ως ιερέα,κατηχούμενο τον λες και αλλότριο του ονόματος του Χριστού, άρα κάπουαλλού ούτε καν βαπτίστηκες. Και όπως όποιοι βλαστημούν τον Υιό, ασεβούνστον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα, και ομοίως όσοι απιστούν στο ΆγιοΠνεύμα, απιστούν στον πανάγιο Πατέρα και στον πανάγιο αυτού Υιό τονΙησού Χριστό, το ίδιο συμβαίνει και με την τριάδα των μυστηρίων. Εάν κανείςένα από αυτά αθετήσει, και τα τρία αθέτησε· εάν επομένως αθέτησες ταμυστήρια του Χριστού και αποστασιοποιήθηκες από την Εκκλησία, δικαίωςοφείλεις να ονομάζεσαι παραβάτης»[2].Ας πορευόμαστε, αδελφοί χριστιανοί, με πίστη στα λόγια που σήμερααποκάλυψε στην Σαμαρείτιδα ο Ιησούς Χριστός, ότι δηλαδή είναι ο σωτήραςτου κόσμου, ο οποίος παρέχει την ζωή και την Ανάσταση, και ας μετέχουμε μεπίστη στο μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας, μεταλαμβάνοντας ανελλιπώς, ενπίστει και εξομολογήσει καρδίας, το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα τουΧριστού, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Αμήν.------------------1. Ιω. δ’ 5-42.2. Αγ. Αμφιλοχίου Ικονίου, Κατά αιρέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: