Translate

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Οι κήρυκες της Αναστάσεως [Κυριακή των αγίων Πατέρων](31.5.2020)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οι κήρυκες της Αναστάσεως [Κυριακή των αγίων Πατέρων](31.5.2020)


Τις προηγούμενες Κυριακές, αδελφοί χριστιανοί, οι οποίες έπονταιτης Κυριακής του Πάσχα, η αγία μας Εκκλησία προέβαλε ενώπιόν μας τοκήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού και της θεότητάς του, η οποίανικά τον θάνατο, την φθορά και την αμαρτία. Είδαμε τον Θωμά ναψηλαφεί τον αναστάντα Χριστό και να διακηρύσσει «Ο Κύριός μου και οΘεός μου!», είδαμε τις μυροφόρες, οι οποίες πρώτες κήρυξαν στουςμαθητές την Ανάσταση του Χριστού, είδαμε τον Κύριο να θεραπεύει τονπαραλυτο από την σωματική του ασθένεια και να χορηγεί στηνΣαμαρείτιδα το ύδωρ το ζων, την εν πνεύματι και αληθεία προσκύνησητου Θεού, είδαμε τον εκ γενετής τυφλό να γίνεται κήρυκας τηςθεότητας του Κυρίου μας και της θαυματουργού του δυνάμεως. Ησημερινή περικοπή του ιερού Ευαγγελίου περιλαμβάνει τους τελευταίουςστίχους από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο [1] και συνοψίζει τρόπον τινάόλα τα αναστάσιμα γεγονότα.Αφού αναστήθηκε ο Ιησούς το πρωί της πρώτης μέρας μετά τοΣάββατο, μάς λέει, φανερώθηκε πρώτα στην Μαρία την Μαγδαληνή, απότην οποία είχε βγάλει επτά δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το ανήγγειλεστους μαθητές που πενθούσαν και έκλαιγαν, κι ενώ τούς είπε ότι ζει οΚύριος και τον είδε, δεν την πίστεψαν. Αργότερα φανερώθηκε με άλλημορφή σε δύο από αυτούς, που πήγαιναν στο χωράφι, κι εκείνοι αφούεπέστρεψαν το είπαν στους υπόλοιπους‧ αλλά ούτε εκείνους πίστεψαν.Έπειτα φανερώθηκε στους ένδεκα που ήταν συγκεντρωμένοι, και τούςεπέπληξε για την απιστία τους και την σκληροκαρδία τους, επειδή δενπίστεψαν εκείνους που τόν είχαν δει αναστημένο. Και τούς είπε: Ναπορευθείτε σε όλον τον κόσμο και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη τηνκτίση. Αυτός που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί, ενώ όποιος δενπιστέψει θα κατακριθεί. Σε αυτους που θα πιστέψουν, τέτοια θαυματάσημεία θα επακολουθήσουν‧ στο όνομά μου θα βγάλουν δαιμόνια, θαλαλήσουν καινούριες γλώσσες, θα σηκώσουν φίδια, κι αν ακόμα πιουνκάτι θανάσιμο, δεν θα τούς βλάψει‧ θα βάλουν τα χέρια τους πάνωστους αρρώστους, κι εκείνοι θα θεραπευτούν. Και ο μεν Κύριος αφούτούς είπε αυτά ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά τουΘεού‧ εκείνοι δε αφού βγήκαν έξω κήρυξαν παντού, με την βοήθεια τουΚυρίου ο οποίος και διαβεβαιώνει τον λόγο με τα θαύματα πουεπακολουθούν. Αμήν.Το μεγαλύτερο θαύμα, το μυστήριο των μυστηρίων, το κήρυγματων αποστόλων και το φως του κόσμου είναι η Ανάσταση του Χριστού.
Και το χαρμόσυνο ευαγγέλιο το οποίο κήρυξαν δεν είναι άλλο από αυτόπου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Κατηχητικό του Λόγο, τονοποίο διαβάζουμε το βράδι της Αναστάσεως, ότι «συγγνώμη ἐκ τοῦτάφου ἀνέτειλεν». Αυτή είναι η νέα γλώσσα, αυτό είναι το καινούριομήνυμα που εξαπλώθηκε στην οικουμένη. Σε έναν κόσμο που ακόμα καισήμερα κυριαρχεί η ιδιοτέλεια, ο εγωκεντρισμός, το μίσος, η εκδίκηση,οι φιλονικείες, οι έριδες, οι μάχες, οι πόλεμοι, η πέινα, η φθορά και οθάνατος, σε έναν κόσμο που δεν φαίνεται να έχει καμιά ελπιδαανάκαμψης και πνευματικής προκοπής, φως και ελπίδα και ζωή καιανάσταση αποτελεί η άκρα φιλανθρωπία του Θεού και η συγκατάβασήτου προς τον άνθρωπο, που ενώ έχει πλαστεί για τα υψηλά κείται σταχαμηλά, φιλανθρωπία η οποία οχι μόνο δεν κρίνει τον κόσμο αλλάπροσφέρεται θυσία υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και με τηνΑνάστασή του χαρίζει σε όλους μας την χαρά της συγγνώμης, τηςλύτρωσης από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας και τωνλανθασμένων επιλογών μας. Το κηρυγμα και η ζωή των αγίωνΑποστόλων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Πατέρων τηςΕκκλησίας μας και όλων των ανθρώπων που έζησαν κατά Θεόν, δεν είναιάλλο από το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού και του κόσμου.Αλλά και το κήρυγμα της Εκκλησίας, κάθε μέρα και λαμπρότερα κάθεΚυριακή, την Ανάσταση πανηγυρίζει, την Ανάσταση κηρύττει και τοναναστάντα Χριστό προσφέρει εις βρώσιν τοις πιστοίς, τέλειο Θεό καιτέλειο άνθρωπο, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που σήμερα η αγία μας Εκκλησία τιμά καιεορτάζει την μνήμη των αγίων 318 Πατέρων που συγκρότησαν τηνΠρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην Νίκαια της Βιθυνίας, καικατεδίκασαν την αίρεση του Αρείου, ο οποίος πρέσβευε ότι ο Χριστόςδεν ήταν τέλειος Θεός αλλά κτίσμα του Θεού. Αν όμως δεν είναι Θεός,δεν είναι ούτε δημιουργός ούτε σωτήρας του κόσμου. Αν ο ΙησούςΧριστός δεν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τότε η Ανάστασήτου δεν αποτελεί πανανθρώπινο γεγονός αλλά ένα αμφιλεγόμενο σημείοτης ιστορίας. Αν δεν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεόςκαι τέλειος άνθρωπος, τότε το κήρυγμα της Αναστάσεως ευτελίζεται σεστείρα ηθικολογία και το Άγιο Ποτήριο δεν περιέχει την πηγή της ζωήςκαι της αθανασίας αλλά σκέτο άρτο και οίνο. Αν ο Ιησούς Χριστός δενείναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τότε τα λόγια του ήταν κενά,ψεύτικα, τότε δεν υπάρχει ελπίδα, ούτε Ανάσταση, ούτε ζωή, ούτεσυγγνώμη.Αλλά πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά στην εποχή μας, αδελφοίχριστιανοί, δεν χρειάζεται κανείς να επιχειρηματολογήσει. Ζούμε σε ένακλίμα πνευματικής ακαταστασίας, αμφισβητήσεως, θεοποιήσεως τωνπάντων. Θεμέλιο και άγκυρα κόντρα στις θύελλες και στους ανέμουςτων καιρών δεν έχουμε άλλο από την ακράδαντη πίστη ότι ο ΙησούςΧριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός μας, που έλαβε για χάρη μας σάρκακαι έχυσε το αίμα του για εμάς και Αναστήθηκε, ανατέλλοντας τοανέσπερο φως της συγγνώμης και της εν Χριστώ ελευθερίας. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: